1)

مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي (شركت ها)

پديدآور: ماتسوشيتا ◄ Matsushita ، كونوسوكي ◄ , Konosuke
ناشر: تهران : رسا
سال نشر: ، ۱۳۸۹.
1396/8/3
فهرست