1)

دانشگاه های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی گیلان به نرم افزار ثنا مجهز شدند

دانشگاه های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی گیلان به نرم افزار ثنا مجهز شدند این دانشگاه ها که پیش از این از نرم افزار پیام استفاده می کردند، اکنون به نرم افزار ثنا مجهز شده و به طور فعال از سیستم اجتماعی آن در پیشبرد مقاصد علمی و اطلاع رسانی خود استفاده می کنند .

1392/1/16
2)

تجهیز شهرداری های تهران و اصفهان به تنها نرم افزار کتابخانه 2.0

در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ثنا راه اندازی شد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ثنا راه اندازی شد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ثنا راه اندازی شد
1392/1/16
3)

انجام تمامی تراکنش های مالی دانشگاه صنعتی اصفهان از طریق درگاه پرداخت پیام

انجام تمامی تراکنش های مالی دانشگاه صنعتی اصفهان از طریق سیستم پیام پی
1392/1/16
4)

ثنا تنها نرم افزار کتابخانه 2.0 رونمايی شد

ثنا تنها نرم افزار کتابخانه 2.0 رونمايی شد در اولين همایش کتابخانه 2.0 توسط حجت الاسام دکتر ابهری از نرم افزار ثنا اولین نرم افزار کتابخانه 2.0 ، رونمايي شد. در اولين همایش کتابخانه 2.0 توسط حجت الاسام دکتر ابهری از نرم افزار ثنا رونمايي شد. این نرم افزار که اولین نرم افزار کتابخانه 2.0 در کشور است قابلیتهای فراوانی دارد که در این همایش به بعضی از این قابلیتها اشاره شد.
1392/1/15
فهرست